NY DEPARTEMENTSRÅD I FORSVARSDEPARTEMENTET

Nr.: 04/2008
Dato: 14. mars 2008
Erik Lund-Isaksen ble i dag utnevnt til ny departementsråd i Forsvarsdepartementet. Han overtar stillingen etter John Lunde.

Lund-Isaksen har lang erfaring som leder i statlig virksomhet. Han har blant annet vært ekspedisjonssjef i Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet og er i dag direktør i Forbrukerrådet. Lund-Isaksen er utdannet jurist.

- Lund-Isaksen fremstår som en engasjert og veldig kompetent leder, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. - Han er tydelig og med hans brede erfaring med ledelse- og organisasjonsutvikling, vil han ha den nødvendige styringskraft. Det er en ekstra styrke at den nye departementsråden har bred erfaring fra både sentralforvaltningen, ytre etat og konsulentvirksomhet.

Departementsråden er departementets øverste administrative leder. Hans hovedoppgave er å samordne arbeidet i departementet på vegne av statsråden.Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Myntgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Ann Kristin Salbuvik
Telefon 23096024

http://www.forsvarsdepartementet.no