NY SJEF FOR FORSVARSSTABEN

Nr.: 5/2005 Dato: 11. februar 2005 Generalmajor Arne Bård Dalhaug er i statsråd i dag utnevnt til generalløytnant i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for Forsvarsstaben fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Dalhaug er 50 år og kommer fra Øverbygd i Troms. Han er bosatt i Oslo og har siden 2003 tjenestegjort i Forsvarsdepartementet, både som leder av utredningen av Forsvarets integrerte strategiske ledelse, og som sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Dalhaug ble uteksaminert fra Krigsskolen i 1979, fra Hærens stabsskole II i 1990, fra US Army Command and General Staff College i 1993 og US Army War College i 2000. Dalhaug har blant annet tjenestegjort som sjef for 2. bataljon, som sjef for Skjold Garnison og sjef Brigade Nord. Han har vært sjef for Operasjons- og driftsavdelingen i Forsvarets overkommando, og har erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring fra sin tid ved Fellesstaben i Forsvarets overkommando. Dalhaug ledet arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget vedtok i juni i fjor. Hans innsikt i de utfordringer Forsvaret står overfor gjør at han har svært gode forutsetninger for å lede Forsvarsstaben i implementeringen av den vedtatte omleggingen i Forsvaret. Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Kåre Helland-Olsen Telefon 23096024 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Multimedia

Multimedia