NYTT VERKSTEDSBYGG PÅ ANDØYA

Nr.: 27/2005 Dato: 23. august 2005 Forsvaret skal investere i et nytt verkstedsbygg på Andøya flystasjon. Verkstedsbygget vil bidra til en bedre samling av verkstedsfunksjonene.

- Det nye verkstedet på Andøya flystasjon er et vesentlig bidrag i omstilling av Forsvaret fordi det bidrar til å effektivisere driften ved flystasjonen. I tillegg vil det i bidra til bedret arbeidsmiljø for de ansatte ved verkstedet, uttaler forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Bygget vil basere seg på kompaktstasjonskonseptet, det vil si samling av virksomheten på et mindre geografisk område. Verkstedsbygget er planlagt med to verkstedshaller, vaskehall, sveise- og gummiverksted og egen kontordel. Prosjektet omfatter også bakkeutstyrsverksted, som i dag ligger i flyterminalbygget. Totalt bruttoareal for nybygget er 1860 kvadratmeter. Prosjektet har en kostnadsramme i overkant av 50 millioner kroner. En samling av verkstedsfunksjonene vil kunne gi synergier og bidra til effektivisering. I tillegg bidrar prosjektet til at man kan få utrangert ca. 2700 kvadratmeter bygningsmasse i Skarsteinsdalen. Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.