PRESSEKONFERANSE FORSVARSDEPARTEMENTET

Nr.: 6/2004 Dato: 10. mars 2004 PRIV TIL RED: PRESSEKONFERANSE FORSVARSDEPARTEMENTET I forbindelse med fremleggelsen av Stortingsproposisjonen om den videre moderniseringen av Forsvaret 2005-2008, inviterer forsvarsminister Kristin Krohn Devold til pressekonferanse fredag 12. mars kl 11.30. Pressekonferansen finner sted i Aulaen i Forsvarsmuseet, Akershus festning. Pressekontakter: Martin Lohne, tlf. 23096023/97541300 Kåre Helland-Olsen, tlf. 23096024/90947071. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/10/20040310BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/10/20040310BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker