PRESSEKONFERANSE MED FORSVARSMINISTEREN OG FORSVARSSJEFEN

Nr.: 12/2006 Dato: 07. februar 2006 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Sverre Diesen vil holde en pressekonferanse i Forsvarsmuseets Aula (Akershus festningsområde) kl 1200 i dag om situasjonen i Afghanistan.

Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Martin Lohne Telefon 23092310 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.