Robert Mood blir FN-sjef i Midtøsten

FNs generalsekretær har kunngjort at han vil utnevne Generalmajor Robert Mood (50) til stillingen som sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten - United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). UNTSO har blant annet ansvaret for å overvåke våpenhvileavtalene i regionen.

- Vi har lansert generalmajor Robert Mood fordi han er en av de aller dyktigste og mest erfarne generalene vi har. Mood har en bred og relevant nasjonal og internasjonal bakgrunn, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. - Norge har gjennom mange år hatt en sentral rolle i Midtøsten. Regjeringen har også lagt stor vekt på å øke Norges deltakelse i FN-ledede operasjoner. Derfor er det viktig for Norge å ha slike posisjoner som dette, sier forsvarsministeren.

Robert Mood overtar dermed ledelsen av et observatørkorps som har sin opprinnelse i 1948, men hvis oppgaver har blitt tilpasset underveis. Observatørenes rolle ble aktualisert under krigene i 1956, 1967 og 1973. FNs tilstedeværelse i Midtøsten har vært preget av spenningen mellom Israel og araberlandene. UNTSO har i mange sammenhenger vært tidlig inne i uroligheter mellom partene, for å forhindre utvikling til væpnet konflikt. Den svært spente situasjonen vi nå opplever i Israel-Palestinakonflikten aktualiserer UNTSOs rolle i regionen ytterligere.

FNs utnevnelse av generalmajor Robert Mood bygger videre på et norsk engasjement for å bidra til fred og stabilitet i Midtøsten.

Robert Mood gikk Befalsskolen for infanteriet i 1978, Krigsskolen i 1983, Stabsskolen I i 1990 og Stabsskolen II i 1993. Mood fullførte også militære studier i 1996 til 1998 i USA, hvor han avsluttet med en Master of Military Studies med US Marine Corps’ University.

Av tjeneste har Mood bred nasjonal og internasjonal bakgrunn. Han har blant annet vært kompanisjef i Brigaden i Nord-Norge, før han reiste ut som operasjonsoffiser ved det norske bidraget i UNIFIL-styrken i Libanon. Han har tjenestegjort som operasjonsoffiser i 6. divisjon i Nord-Norge og senere som sjef for Telemark bataljon, blant annet i Kosovo Forces (KFOR) i 1999-2000. I 2004 ble han brigader og sjef for Hærens transformasjons- og doktrinekommando (TRADOK), før han i 2005 ble utnevnt til generalmajor og Generalinspektør for Hæren.

- Generalmajor Mood har de siste årene bidratt aktivt til en norsk-ledet internasjonal prosess for å styrke FNs evne til å lede flerdimensjonale og integrerte fredsoperasjoner. Det vil si at han behersker og ser sammenhengen mellom flere virkemidler enn de rent militære. Det tror vi kan være en betydelig styrke i denne stillingen, sier forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Erichsen.

Både Mood og statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet er tilgjengelig for intervju.
Kontaktperson for Mood er Oblt Erling Kristiansen (99096892)
Kontaktperson for Espen Barth Eide er Udir Helene Lassen (23096011)