RUSSLAND ”FRYSER” MILITÆRT SAMARBEID

Norge tar til etterretning at Russland har besluttet å inntil videre ”fryse” alt militært samarbeid med NATO og allierte land. Vi legger til grunn at dette ikke vil berøre de planlagte aktivitetene innenfor områdene Kystvakt, søk og redning og ressursforvaltning, ettersom disse på russisk side sorterer under sivile myndigheter.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.