RUSSLAND ”FRYSER” MILITÆRT SAMARBEID

Norge tar til etterretning at Russland har besluttet å inntil videre ”fryse” alt militært samarbeid med NATO og allierte land. Vi legger til grunn at dette ikke vil berøre de planlagte aktivitetene innenfor områdene Kystvakt, søk og redning og ressursforvaltning, ettersom disse på russisk side sorterer under sivile myndigheter.