Statsministeren åpner ny tørrdokk på Haakonsvern

Nr.: 30/2008
Dato: 21. oktober 2008
Statsminister Jens Stoltenberg åpner i dag, sammen med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, den nye tørrdokken på Haakonsvern i Bergen.

– Tørrdokken står klar to og et halvt år etter at regjeringen gikk inn for bygging, og Forsvaret vil nå til enhver tid ha tilgang til dokk for de nye fregattene og de øvrige fartøyene i det nye Sjøforsvaret. Dette er et løft for Forsvaret og et løft for Bergen som forsvarsby, sier statsminister Jens Stoltenberg.
For å kunne ta i mot de nye fregattene av Fridtjof Nansen-klassen og fartøyene i Skjold-klassen, har den nye tørrdokken imponerende dimensjoner. Den er 143 meter lang og 24 meter bred, og 37 meter høy.

Sjøforsvaret samles i Bergen
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er meget fornøyd med at Haakonsvern nå får en ny tørrdokk.
- Haakonsvern orlogsstasjon er Sjøforsvarets hovedbase. I tråd med langtidsplanen for Forsvaret, kraftsamler vi sjøforsvarets virksomhet i Bergensområdet. Tørrdokken er en viktig del av denne oppbyggingen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Haakonsvern ytterligere styrking i 2009
Generalinspektøren for Sjøforsvaret med stab flytter fra Oslo til Bergen senest i august 2009. I løpet av det nærmeste årene flytter også Befalsskolen for Sjøforsvaret flytte fra Horten, og Sjøforsvarets rekruttskole, KNM Harald Haarfagre, flytter fra Stavanger til Bergensområdet. I tillegg kommer et militært treningsanlegg og basen oppgraderes både når det gjelder infrastruktur og for eksempel fjernvarme. Utover allerede godkjente prosjekter ved Haakonsvern er det i perioden 2009-12 planlagt å starte opp prosjekter i Bergensområdet med en samlet størrelse på ca. 770 mill. kroner.


Kontoradresse
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Asgeir Spange Brekke
Telefon 23096011

http://www.forsvarsdepartementet.no