STATSSEKRETÆR EIDE BESØKER EUROFIGHTER

Statssekretær Espen Barth Eide besøker i dag European Aeronautic Defence and Space Company – EADS’s i Manching utenfor München, Tyskland. Hensikten med besøket er å bli orientert om det europeiske kampflyet Eurofighter som er én av kandidatene til nytt fremtidig kampfly for det norske Forsvar. - Styrking av den industrielle satsningen i forbindelse med Forsvarets fremtidige investeringer, og da spesielt rettet inn mot kampflyprosjektet, er viktig for regjeringen. Vi er derfor i gang med en fullstendig gjennomgang av den industrielle nytten Norge får ved å delta i utviklingen av nye kampfly. Denne gjennomgangen vil også inneholde en vurdering av hvorvidt vi kommer til å videreføre vår deltakelse i utviklingen av Joint Strike Fighter (JSF). I dette arbeidet opprettholder vi dialogen med alle potensielle kandidater - amerikanske Joint Strike Fighter, europeiske Eurofighter, franske Rafale og svenske Gripen, sier statssekretær Espen Barth Eide. Eurofighter er et europeisk utviklings- og anskaffelsesprosjekt med Italia, Spania, Tyskland og Storbritannia som deltagere. EADS er ett av de større selskapene i Eurofighter-konsortiet. - Besøket til EADS anlegg i Manching gir en god mulighet til å kunne diskutere en rekke aspekter rundt utviklingen av Eurofighter, deriblant vårt syn på viktigheten av norsk industriell deltagelse, fremholder statssekretær Eide. I tillegg til en gjennomgang av Eurofighter-programmet blir statssekretæren også informert om utviklingen av transportflyet Airbus A400M. Kontaktperson: Tor Borgersen 909 38 987

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.