STATSSEKRETÆR ESPEN BARTH EIDE TIL SUDAN OG ETIOPIA

Nr.: 13/2006 Dato:13. februar 2006 STATSSEKRETÆR ESPEN BARTH EIDE TIL SUDAN OG ETIOPIA Statssekretær Espen Barth Eide besøker Sudan og Etiopia 13.-16. februar. Formålet med reisen er å få en best mulig oversikt over situasjonen i området med tanke på et større norsk militært bidrag til FN. Eide skal i tillegg til å besøke FNs operasjon UNMIS i Sør-Sudan og Den afrikanske unions operasjon AMIS i Darfur, ha en rekke samtaler med nasjonale myndigheter, representanter for FN, Den afrikanske union og norske utsendinger i regionen. Statssekretær Barth Eide har med seg en delegasjon bestående av representanter for Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Generalinspektøren for Hæren, Robert Mood. - Regjeringen fastslo i sin tiltredelseserklæring at Norge vil trappe opp den norske sivile og militære deltakelsen i FNs fredsbevarende arbeid, med særlig vekt på Afrika. Det er denne erklæringen vi nå følger opp, sier statssekretær Barth Eide. - Vi har siden i høst hatt en tett dialog med FN-sekretariatet for å få større klarhet i FNs behov for bidrag når det gjelder planlegging og gjennomføring av fredsoperasjoner. Det er også tatt kontakt med øvrige nordiske land for om mulig å kunne stille et felles militært bidrag til FN-operasjoner i Afrika. Spesielt vurderes et mulig norsk bidrag dersom FN-operasjonen i Sudan (UNMIS) i løpet av året overtar etter Den afrikanske unionens operasjon (AMIS) i Darfur, sier Eide. - - - - - - - - - - - Priv til red: Kontaktperson: Pressetalsmann Martin Lohne, tlf. 97541300. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.