BØRSNOTERING OG SALG AV AKSJER I FRED. OLSEN PRODUCTION ASA

Styret i Fred. Olsen Production ASA har vedtatt å
tilby opp til 2 250 000 nye aksjer i tilbudet som
vil gjennomføres i forbindelse med noteringen av
selskapets aksjer på Oslo Børs. Det indikative
prisintervallet har blitt fastsatt til mellom NOK
25.50 og NOK 28 per aksje. Bookbuilding- og
tegningsperioden vil løpe fra 27. april 2007 til
og med 9. mai 2007 (med forbehold om endringer).
For full informasjon se www.newsweb.noNot for distribution to United States news
services or for dissemination in the United States
or elsewhere where such dissemination is not
appropriate.

Styret i Fred. Olsen Production ASA har vedtatt å
tilby opp til 2 250 000 nye aksjer i tilbudet som
vil gjennomføres i forbindelse med noteringen av
selskapets aksjer på Oslo Børs. Det indikative
prisintervallet har blitt fastsatt til mellom NOK
25.50 og NOK 28 per aksje. Bookbuilding- og
tegningsperioden vil løpe fra 27. april 2007 til
og med 9. mai 2007 (med forbehold om endringer).
Det forventes at handelen i aksjen på Oslo Børs
vil starte rundt 11. mai 2007.

Styret ved Oslo Børs vedtok 25. april å ta aksjene
i Fred. Olsen Production ASA opp til notering på
Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første
noteringsdag oppfyller kravet til antall
børsposteiere, samt at selskapets
generalforsamling godkjenner forslaget til ny
styresammensetning.

Fred. Olsen Production er en ledende operatør av
flytende produksjonsenheter som fokuserer på
rolige farvann. Fred. Olsen Production eier og
opererer indirekte fem FPSO/FSO-enheter, hvorav en
FPSO er eid i et 50/50 partnerskap. Flåten vil
utvides med en FPSO i 2007 gjennom konvertering av
et tankskip. En presentasjon er lagt ut på
selskapets hjemmeside www.fpso.no

ABG Sundal Collier Norge ASA er
hovedtilrettelegger for tilbudet, mens DnB NOR
Markets er medtilrettelegger.
Bestillingsblanketter for tilbudet og prospekt kan
fås fra Fred. Olsen Production eller fra
tilretteleggerne, og kan også lastes ned via
www.abgsc.no eller www.dnbnor.no/markets.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per-Oscar Lund, styreleder
Tel: +47 22341181 / +47 90780254Important notice:
This notice is issued pursuant to the requirements
of Norwegian law and Oslo Børs and is not intended
to be an offer to sell the securities. This notice
may not be relied upon by any person to whom it
was not intended to be provided. The notice is not
an offer of securities for sale in the United
States, and the offering will not be made
available to US investors or investors in the
United Stated. Securities may not be offered or
sold in the United States absent registration or
an exemption from registration under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended. Fred. Olsen
Production ASA has not registered, and does not
intend to register, any portion of the offering in
the United States.

Om oss

Fred. Olsen Production ASA (FOP) is listed on the Oslo Stock Exchange (trades under the ticker "FOP") and has been active in the offshore oil & gas production business since 1994. FOP’s first day of listing was May 11th 2007. First Olsen Ltd. (FOL), a company owned 50% by Ganger Rolf ASA and 50% by Bonheur ASA is the main shareholder with 61.5% of the outstanding shares.