FRED. OLSEN PRODUCTION ASA - TEGNINGSKURS

Det vises til tidligere melding vedrørende
planlagt kapitalutvidelse og børsnotering av Fred.
Olsen Production ASA

Oslo Børs har i dag på ordinære betingelser
godkjent Fred. Olsen Production ASA sin søknad om
notering.

Det opplyses med dette om at styret har besluttet
at tegningskursen i forbindelse med børsnoteringen
skal være minumum kr. 25,50 og maksimum kr. 28, -.

For full informasjon se www.newsweb.noDet vises til tidligere melding vedrørende
planlagt kapitalutvidelse og børsnotering av Fred.
Olsen Production ASA

Oslo Børs har i dag på ordinære betingelser
godkjent Fred. Olsen Production ASA sin søknad om
notering.

Det opplyses med dette om at styret har besluttet
at tegningskursen i forbindelse med børsnoteringen
skal være minumum kr. 25,50 og maksimum kr. 28, -.

Kursen blir å fastsette etter en `book building`
prosess og fastsettes endelig etter avtale mellom
styret og tilrettelegger (ABG Sundal Collier),
basert på resultatet av book buildingen.

For ytterligere opplysninger kontakt styreleder
Per-Oscar Lund, tlf 22 34 11 81 eller mobil 90 78
02 54

Om oss

Fred. Olsen Production ASA (FOP) is listed on the Oslo Stock Exchange (trades under the ticker "FOP") and has been active in the offshore oil & gas production business since 1994. FOP’s first day of listing was May 11th 2007. First Olsen Ltd. (FOL), a company owned 50% by Ganger Rolf ASA and 50% by Bonheur ASA is the main shareholder with 61.5% of the outstanding shares.