PRESSEKONFERANSE:  FREMSKRITTSPARTIET – INTERNASJONALE REAKSJONER OG RELASJONER

Deltakere:
Ketil Solvik-Olsen, nestleder (FrP)
Himanshu Gulati, formann (FpU)

Tid/Sted:
Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 6. etg., Oslo, tirsdag 17. september, kl.12:00

Tema:
Det urimelige i å klistre massemorderen og terroristen Anders Behring Breivik til FrP. Det er riktig at han en periode var medlem, men han meldte seg ut fordi han ikke fant støtte for sitt ekstreme tankegods i FrP. Det urimelige og uriktige i å bruke beskrivelser som eksempelvis «Far right», «Rechts-populistisch», «Anti-immigration» og «xénophobe» om FrP.

Bakgrunn:
FrP har vært en del av det politiske landskapet Norge i over 40 år. Partiet startet som en protest mot høye skatter, avgifter og offentlige inngrep. Da innvandringspolitikk kom på den politiske agenda i Norge på slutten av 80-tallet, gikk FrP inn for en kontrollert, lavere immigrasjon, men har aldri gått inn for innvandringsstopp og er heller ikke et anti-innvandringsparti. FrP er et folkelig liberalistisk parti, mest opptatt av lavere skatter og avgifter, økt valgfrihet på sentrale velferdsområder som helse og skole, og en fremtidsrettet bruk av landets økonomiske handlingsrom. FrP er grunnleggende positiv til globalisering og internasjonalt samarbeid. Forsvar av menneskerettigheter, demokrati, og fremme av frihandel er prioriterte områder i partiets utenrikspolitikk.

   
For mer informasjon:
Kristian Norheim,
Head of International Relations, Cell: +47 997 24 170, Email: krn@stortinget.no
André Melchior Larssen, Head of Communications, Cell: +47 93447377, Email: amla@stortinget.no

Tags: