• news.cision.com/
  • FREYR/
  • FREYR ansetter industrispesialist som teknologidirektør til sin grønne battericelleproduksjon i Norge

FREYR ansetter industrispesialist som teknologidirektør til sin grønne battericelleproduksjon i Norge

Report this content

FREYR har ansatt den japanske batterispesialisten Ryuta Kawaguchi som teknologidirektør (Chief Technology Officer) for den første battericellefabrikken i Norge. Kawaguchi har omfattende erfaring fra battericelleutvikling og produksjon, og han vil innta en ledende rolle i utviklingen av FREYRs storskalafabrikk og produksjonen av bærekraftige og konkurransedyktige battericeller. Produksjonen vil være basert på 100 prosent fornybar lavkost energi, fra vann- og vindkraft.

Før Kawaguchi ble ansatt i FREYR, hadde han det tekniske ansvaret for batteriløsningene i Dysons EV satsing. Han har også hatt forskjellige lederstillinger i Nissan med ansvar for utviklingen av batteriteknologien på Nissan Leaf og andre EV-modeller.

-Teknologimiljøet for battericeller i Europa er i sterk utvikling og vi er derfor svært fornøyde med å ha sikret oss en slik kapasitet som Kawaguchi til å lede vårt tekniske arbeid, sier CEO i FREYR, Tom Einar Jensen. Dette er til en viss grad pionerarbeid siden det ikke finnes noen annen battericellefabrikk i Norge og det er bare et begrenset antall fabrikker i Europa som er i produksjon”, fortsetter Jensen.

– FREYR’s forretningsmodell er spennende sett både fra et bærekrafts- og økonomisk perspektiv.  Jeg ser frem til å bidra med min kompetanse sammen med resten av FREYR-teamet, og få bragt Norges første battericellefabrikk fra tegnebordet til full produksjon, sier den nye teknologidirektøren, Ryuta Kawaguchi.

- Menneskene og ressursene bak FREYR har betydelig erfaring fra internasjonal industri, og et tydelig definert ønske om å utvikle og produsere battericelleprodukter av høy kvalitet. Jeg er stolt av å bli en del av dette teamet og gleder meg til å komme til Norge, legger Kawaguchi til

Kawaguchi reiser til Mo i Rana for å inspisere tomtearealene inne i Mo industripark for FREYRs Fast-Track fabrikk, så snart reisebegrensningene knyttet til Covid-19 situasjonen tillater det.

I april 2019 kunngjorde FREYR sine ambisjoner om å bygge en 32+2 GWh battericellefabrikk, en såkalt gigafabrikk. Den vil bli en av de største i Europa og skal produsere litium-ion battericeller (LIB), med en forretningsmodell basert på lisensiert og utprøvd teknologi. FREYR fortsetter i disse tider med å utvide verdikjeden sin og etablere partnerskap knyttet til teknologi, innsatsfaktorer, produksjonssystemer og mottakere av battericelleproduktene.  I tillegg arbeider FREYR med å skape et økosystem av vitenskapelige, kommersielle og finansielle aktører for å utvikle nye markeder for å møte den økte globale etterspørselen etter battericeller - produsert i Norge og den nordiske regionen på en ansvarlig, bærekraftig og lønnsom måte.

“Ren fornybar energi til lave priser, dyp energi-intensiv og prosess-industriell kompetanse, et stabilt og regulert arbeidsmarked, solide perspektiver på tilgang til råmaterialer i Norden, kombinert med kort vei til markedet gjør Norge globalt ledende for grønn, energikrevende industri”, sier Tom Jensen.

 

Om FREYR

FREYR er et norsk selskap som planlegger en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Rana og Nesna i Nordland. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter.

 

Kontaktinformasjon FREYR AS:

Tom Einar Jensen, Chief Executive Officer, tom.jensen@FREYRbattery.com

Hilde Rønningsen, Director of Communications, hilde.ronningsen@freyrbattery.com