• news.cision.com/
  • FREYR/
  • FREYR deltok på møte for den Europeiske batterialliansens program for industriell utvikling (EBA250)

FREYR deltok på møte for den Europeiske batterialliansens program for industriell utvikling (EBA250)

Report this content

  • På møtet presenterte FREYR hvordan selskapets innovative forretningsmodell for storskalaproduksjon av battericeller i Norge basert på grønn energi til lav kostnad vil bidra til den strategiske verdikjeden for batterier i Europa
  • I en tale under møtet trakk EU-kommisjonens visepresident Maroš Šefčovič fram FREYR som ett eksempel på imponerende fremgang i den europeiske batteribransjen de seneste årene

FREYR skal bygge en norsk batterifabrikk i Mo i Rana med kapasitet på 32+2 GWh. Fabrikken vil produsere litiumbatterier for leveranse til det hurtigvoksende europeiske markedet for elektriske biler.  

Styreleder Torstein Dale Sjøtveit og administrerende direktør Tom Einar Jensen i FREYR deltok onsdag 25. september på et møte i Brussel for å diskutere utviklingen av en verdikjede for batterier i Europa. Møtet var det sjette interessentmøtet i regi av den Europeiske Batterialliansens industrielle utviklingsprogram, EBA250.

Den Europeiske Batterialliansen (EBA) ble lansert i oktober 2017 av EU-kommisjonens visepresident Maroš Šefčovič. Formålet er å sikre alle europeere tilgang på mer miljøvennlige kjøretøy og mer bærekraftige teknologiske løsninger. Dette skal oppnås ved å utvikle en konkurransedyktig og bærekraftig verdikjede av batteriprodusenter i Europa.

Under sin presentasjon på møtet i Brussel la FREYRs administrerende direktør Tom Einar Jensen vekt på hvordan FREYRs løsning for storskalaproduksjon av battericeller i Norge kan bidra i oppbyggingen av verdikjeden for batterier i Europa.

«Vi har meget god tilgang på råmaterialer i Norden og verdensledende grønn energi til lav kostnad med gode utviklingsmuligheter. Ved å benytte disse komparative fortrinnene, samt samarbeid med partnere fra andre deler av verden som er ledende innen teknologi for batteriproduksjon, har vi som mål å ha storskalaproduksjon av battericeller i gang i 2023», sier Tom Einar Jensen.

«Vi bygger nå en organisasjon i verdensklasse for å utvikle en batterifabrikk med lisensiering av den beste teknologien som er tilgjengelig. Vi skal kombinere ledende teknologi, kunnskap om produksjon av battericeller og evne til gjennomføring av storskala prosjekter, med grønn, lavkost norsk energi. Målet er å bidra betydelig til den europeiske verdikjeden for batteriproduksjon», sa Jensen.

I en tale under møtet i Brussel valgte EU-kommisjonens visepresident Maroš Šefčovič å trekke frem FREYR som et av flere eksempler på imponerende fremgang i europeisk batteribransje de seneste årene. Et av Šefčovičs mandater er tilrettelegging for prosjekter som kan være flaggskip innen innovativ batteriproduksjon.

Šefčovič understreket også at han var «meget glad for å se at den Europeiske Batterialliansens økosystem er mer aktivt enn noen gang», og at FREYRs investor InnoEnergy har tatt en nøkkelrolle i å utvikle dette sammen med EU-kommisjonen.  

Relevante linker:

The European Battery Alliance: https://www.eba250.com/

InnoEnergy: https://www.innoenergy.com/

Vice-President Šefčovič speech at the launch of the EU Battery Alliance Business Investment Platform by InnoEnergy: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_5874

FREYR AS: https://www.freyrbattery.com/

Om den Europeiske Batterialliansen (EBA)
Den Europeiske batterialliansen (EBA) ble lansert i oktober 2017 av EU-kommisjonens visepresident Maroš Šefčovič. Formålet er å sikre at alle europeere får mer miljøvennlige kjøretøy og mer bærekraftige teknologiske løsninger. Alt dette skal oppnås gjennom å utvikle en konkurransedyktig og bærekraftig verdikjede av battericelleproduksjon i Europa.

Den økonomiske oppsiden er klar: Markedet vil ha en estimert årlig verdi på inntil 250 milliarder euro innen 2025. Ved å kombinere europeisk spisskompetanse, finansiell kapasitet og en kryssindustriell tilnærming, er en konkurransedyktig og bærekraftig produksjonskapasitet innenfor rekkevidde.

Det industrielle utviklingsprogrammet til den Europeiske Batterialliansen blir drevet av EIT InnoEnergy, grunnet selskapets erfaring med å støtte innovasjoner innenfor batterier og lagring. EIT InnoEnergy tok ledelsen i dette arbeidet, og har samlet mer enn 120 europeiske og ikke-europeiske interessenter som til sammen representerer hele verdikjeden innen batterier. Nettverket har vokst til å bli et åpent økosystem bestående av mer enn 250 ulike interessenter som aktivt samarbeider for å bygge en sterk og konkurransedyktig europeisk batteri-industri.

Om EIT InnoEnergy
EIT InnoEnergy er den ledende europeiske motoren i innovasjon og entreprenørskap innenfor bærekraftig energi. Selskapet identifiserer, velger og støtter innovative forretningscaser, og leverer tjenester som teknologiforbedringer, vekst, tilgang til kapital, humankapital, industrialisering, ledelse og konkurransekraft med mål om å redusere risikoen til utvalgte forretningscaser, styrke dem og redusere tiden det tar å komme ut i markedet. I løpet av de ti siste årene har EIT InnoEnergy investert i 400 forretningscase og selskapet har nylig hatt sin første «enhjørning» i porteføljen. EIT InnoEnergy ble etablert I 2010 og er støttet av the European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Om FREYR
FREYR er et norsk selskap som skal bygge en kombinert 32+2 GWh litium batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Mo i Rana og Nesna i Nordland. Selskapets produkter vil rettes mot det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa og utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene marine, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter.

For mer informasjon, kontakt:
Tom Einar Jensen, administrerende direktør, tom.jensen@freyrbattery.com
Harald Bjørland, Investor relations og  Corporate communication, +47 908 58 221

Abonner

Dokumenter og linker