• news.cision.com/
  • FREYR/
  • FREYR henter 130 millioner kroner til finansiering av Norges første battericellefabrikk

FREYR henter 130 millioner kroner til finansiering av Norges første battericellefabrikk

Report this content

FREYR har hentet 130 millioner kroner til finansiering av pre-konstruksjonsfasen for Norges første litium-ion-battericellefabrikk (LIB) i Mo i Rana med sterk støtte fra lokale og regionale investorer. Pengene skal brukes til å ferdigstille konsept- og teknologivalg og åpner for en rask utvikling av et Fast Track produksjonsanlegg på 2 GWh. FREYR vil i tillegg styrke organisasjon og utvikle kundebasen innen segmentene; elektriske kjøretøyer, stasjonær lagring og marine applikasjoner.

«Vi setter stor pris på tilliten våre nye investorer viser ved å dele vår visjon om at FREYR skal utvikle Norges første storskala battericellefabrikk. Vi blir stadig sikrere på at Norge vil bli en global leder innen battericelleproduksjon som kan levere til et raskt voksende globalt marked,» sier Torstein Dale Sjøtveit, arbeidende styreleder i FREYR. «Den betydelige støtten er en annerkjennelse av vår posisjon som en tidlig aktør, vår gunstige lokalisasjon og en unik partnermodell som åpner for avansert battericelleproduksjon i Europa.»

Rana kommune, hjemsted for FREYRs første produksjonsanlegg, og Helgeland Invest, et regionalt investeringsselskap som fremmer lokal verdiskapning, har sammen med 40 profesjonelle og private investorer gått sammen for å finansiere utviklingen av FREYR gjennom en rettet emisjon på 117 millioner kroner og ved konvertering av en kortsiktig brofinansiering inngått tidligere i år til egenkapital, noe som til sammen utgjør 130 million kroner.  

FREYR kunngjorde i fjor våres sine ambisjoner om utvikling av Norges første storskala battericellefabrikker. De planlagte anleggene har potensialet til å bli blant Europas største og kan supplere litium-ion-battericeller (LIB) tilsvarende 600 000 elektriske kjøretøyer per år. FREYR vil utvikle denne kapasiteten gjennom partnerskap som benytter beste tilgjengelige battericelle- og produksjonsteknologi. Selskapet har signerte innledende avtaler med globalt ledende aktører for tilgang på fornybar energi, råvarer, utstyr og teknologi. For å oppnå en svært kostnadseffektiv produksjon har FREYR også inngått rammeavtaler for kritisk viktige støtteområder som prosjektledelse, digitalisering og systemintegrasjon for automatisering.

«FREYR har en ambisjon om å gjøre Norge til en global leder innen denne raskt voksende, energiintensive industrien ved å benytte 100% fornybar energi til lave priser, bærekraftige råvarer og ekspertise innen energikrevende og høyt automatiserte prosessintensiv produksjon,» sier FREYRs konsernsjef Tom Einar Jensen. «Vi nærmer oss fasen for valg av teknologi og inngåelse av salgsavtaler som vil muliggjøre utvikling av Fast-Track-anlegget på 2GWh. Vi vil videre styrke vår organisasjon og kompetanse sammen med partnerskapene som allerede er på plass for å levere på vår ambisjon.»  

Midlene som ble hentet skal brukes til å ferdigstille design for Fast Track-anlegget og teknologivalg, samt utvikling av kundebasen. FREYR sikter mot konstruksjonsstart i andre kvartal 2021 på et allerede klargjort ‘brownfield’ område i Mo Industripark i Mo i Rana. Selskapet vurderer også to ‘greenfield’ områder i samme kommune for det påfølgende 32GWh Gigafactory-prosjektet som er delt opp i to faser. Innledende undersøkelser viser at begge stedene er egnet for storskala battericelleproduksjon. Områdene tilbyr tilgang til eksisterende vannkraftoverskudd og et betydelig uutnyttet potensial for vindkraft til globalt konkurransedyktige priser. Det finnes tilstrekkelig med lokalt kjølevann samtidig som det er regionale fordeler knyttet til et nær perfekt klima, prosessindustriell kompetanse og Mo i Rana som en del av det transeuropeiske transportnettverket bestående av gode veier, jernbane og en isfri havn. Prosessen med å få på plass byggetillatelse pågår.

Clarksons Platou Securities AS og SpareBank 1 Markets AS var selskapets finansielle rådgivere i den rettede emisjonen. Etter utstedelse og registrering av nye aksjer vil FREYR-aksjen være tilgjengelig for handel på NOTC-markedet. Videre har FREYR til hensikt å søke om notering på en anerkjent markedsplass de neste 12-18 månedene.

FREYR AS:

Tom Einar Jensen, Chief Executive Officer, tom.jensen@freyrbattery.com

Hilde Rønningsen, Director of Communications, hilde.ronningsen@freyrbattery.com

FREYR er et norsk selskap som planlegger en kombinert 32+2 GWh lithiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Rana og Nesna i Nordland. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter. For mer informasjon, se hjemmeside her: reyrbattery.com

Abonner