Freyr inngår rammeavtale med den tyske batteriteknologieksperten Umlaut

Report this content

FREYR har inngått rammeavtale med konsulentselskapet Umlaut for tjenester knyttet til konseptutvikling, planlegging og prosjektering av en battericellefabrikk i Mo i Rana med planlagt byggestart i 2021.

-Vi jobber for fullt med å sikre kvalitet i hvert ledd av battericelleproduksjonen og fabrikken vi planlegger. Umlaut har batteriteknologi som spesialfelt og er en global virksomhet hjemmehørende i bilnasjonen Tyskland. Med umlaut ombord i prosjektet bygger vi et stadig sterke lag for å gjennomføre FREYRs planer, sier drift- og utbyggingsdirektør Einar Kilde i FREYR.

Rammeavtalen inkluderer tjenesteområdene produksjonsteknikk, design av Li battericeller, energioptimalisering og spesifikasjon av maskiner til fabrikkene. Umlaut er et uavhengig internasjonalt konsulentselskap innen batteriteknologi.

“Det globale markedet for EL-bil batterier vokser jevnt og det er et daglig fokus på å optimalisere verdi-kjeden. Batterifabrikkene blir stadig mer automatiserte og Asiatiske leverandører har startet produksjon i Europa nær kundene. Freyr har identifisert fordelene og optimaliserings-potensialet som ligger i europeisk batterifabrikasjon. De scorer høyt med valget av lokasjon og deres «smart factory» konsept gjør Freyr til en seriøs aktør i dette markedet. Vår dialog med Freyr-teamet har vært inspirerende og fruktbar, og vi ser frem til å ta del i denne fremtidige suksess-historien,” sier Sören Schrader, Partner i umlaut.

Verdikjeden begynner å falle på plass for FREYR

FREYR har signert rammeavtaler med Norconsult, Rambøll og Metier OEC for ulike prosjektområder knyttet til byggingen av Norges første battericellefabrikk i Mo i Rana. Rammeavtalen med Umlaut er den fjerde og knytter seg til battericelleteknologien.

-Verdikjeden fra råvare til ferdig produkt, begynner å falle på plass for FREYR. I tillegg til våre allerede inngåtte råvare- og teknologiavtaler for både mineraler, kjemi og utstyr, er altså prosjektledelse for byggingen med anerkjente konsulentselskap nå komplettert, sier Kilde. 

FREYR inngikk før nyttår en avtale med Siemens som systemintegrator og leverandør av digitale optimaliseringsløsninger. I tillegg har FREYR vitenskapelige partnere som SINTEF og NTNU med på laget og nylig inngikk FREYR en intensjonsavtale med Helgeland Kraft for levering av fornybar energi til den planlagte pilotfabrikken for produksjon av battericeller.

-Vi følger oppsatt plan og blikket rettes i økende grad mot byggefasen. Det er spennende tider, sier Kilde

Gode forutsetninger for battericelleproduksjon i Norge tiltrekker internasjonale partnere og ansatte

I april 2019 kunngjorde FREYR sine ambisjoner om å bygge battericelleproduksjon i Norge. Den planlagte fabrikken kan bli en av de største i Europa og skal produsere litium-ion battericeller (LIB), med en forretningsmodell basert på lisensiert og utprøvd teknologi.

-Ren fornybar energi til lave priser, dyp energiintensiv og prosessindustriell kompetanse, et stabilt og regulert arbeidsmarked, solide perspektiver på tilgang til råmaterialer i Norden, kombinert med kort vei til markedet gjør Norge globalt ledende for grønn, energikrevende industri, sier administrerende direktør Tom Einar Jensen i FREYR.

I april ble det kjent at japanske Ryuta Kawaguchi ble FREYRs teknologidirektør. Kawaguchi hadde tidligere det tekniske ansvaret for batteriløsningene i Dyson’s EV satsing. Han har også hatt forskjellige lederstillinger i Nissan med ansvar for utviklingen av batteriteknologien på Nissan Leaf og andre EV-modeller.

-Vi har flere pågående rekrutteringsprosesser. Det er internasjonal rift om batterispesialister, men vi ser at FREYRs konsept og forretningsmodell kombinert med fordelaktige forhold for battericelleproduksjon i Norge gjør at vi tiltrekker oss svært gode kandidater og partnere. FREYR vil offentliggjøre nye rekrutteringer i tiden fremover, akkurat som selskapet offentliggjør nye partnerskap, sier Jensen.

Om umlaut

umlaut er en global, full-service leverandør av ende-til-ende prosessløsninger til kunder innen forskjellige industrier. Med kompetanse og kapasiteter på tvers av disipliner bidrar umlaut til kundenes verdiskapning og kvalitet, samt til å fokusere organisasjon og produksjon. umlaut er en gruppering kompetente og fleksible konsulent- og ingeniørselskaper med tilsammen 4,500 eksperter og ingeniører som leverer innovative løsninger på tvers av industrier og til det offentlig, samt driver utvikling av organisasjonskulturer, -strukturer og -prosesser. De er en sentral partner i hele verdikjeden for den voksende batteri sektoren gjennom sin ende-til-ende-service. For mer informasjon, besøk: https://www.umlaut.com

Om FREYR

FREYR er et norsk selskap som planlegger en kombinert 32+2 GWh lithiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Rana og Nesna i Nordland. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter. For mer informasjon, se hjemmeside her: reyrbattery.com

Kontaktinformasjon

FREYR AS:

Tom Einar Jensen, Chief Executive Officer, tom.jensen@freyrbattery.com

Hilde Rønningsen, Director of Communications, hilde.ronningsen@freyrbattery.com

FREYR er et norsk selskap som planlegger en kombinert 32+2 GWh lithiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Rana og Nesna i Nordland. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter. For mer informasjon, se hjemmeside her: reyrbattery.com

Abonner

Multimedia

Multimedia