• news.cision.com/
  • FREYR/
  • FREYR mottar 39 millioner kroner i utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge

FREYR mottar 39 millioner kroner i utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge

Report this content

Innovasjon Norge, statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling, har tildelt FREYR AS 39 millioner i utviklingstilskudd. Støtten skjer i kategorien «miljøteknologi» og er en del av Innovasjon Norges arbeid med å stimulere forsknings- og utviklingsprosjekter, verdiskapning i Norge og utvikling av et ansvarlig næringsliv. Tilskuddet vil trolig utbetales fullt ut i løpet av 2021 og er et resultat av en vurderingsprosess som har pågått siden høsten 2020.

FREYR planlegger å etablere kostnadseffektiv og miljøvennlig battericelleproduksjon i Mo i Rana og Norge med en årlig kapasitet på opptil 43 GWh innen 2025. Planene er basert på neste generasjons batteriteknologi og unike norske konkurransefortrinn, som ren fornybar energi, lave strømpriser, sterke industritradisjoner og nærheten til raskt voksende markeder i Europa og USA.

-Vi har siden starten vært engasjert i ambisjonen om etablering av battericelleproduksjon i Mo i Rana. Vi ersvært fornøyd med å kunne støtte FREYR ytterligere i den industrielle satsingen som skjer. Dette er viktig norsk næringsutvikling med stort potensial både for arbeidsplasser og ikke minst eksport. Dette vil også sterkt bidra til etableringen av et fullstendig økosystem og en verdikjede for grønn industriutvikling, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

– FREYRs ambisjon er å lage battericeller med verdens laveste karbonavtrykk. Basert på ren norsk energi, ny teknologi, batterimaterialer fra regionale leverandører og et lokalt økosystem av underleverandører, vil vi posisjonere oss som en ledende europeisk leverandør av bærekraftige battericeller. Støtten fra Innovasjon Norge er verdifull for oss, både økonomisk og som en anerkjennelse av arbeidet som pågår, sier Tom Jensen, konsernsjef i FREYR.

-Få land har bedre forutsetninger enn Norge når det gjelder å utvikle en industriproduksjon som kan møte den økte etterspørselen etter grønne battericeller. Dette forutsetter at bedrifter, investorer, myndigheter og virkemiddelaktører jobber godt sammen. Det ser vi et godt eksempel på her, sier Håkon Haugli. 

Ved behandlingen av søknaden har Innovasjon Norge lagt vekt på potensialet for verdiskaping i Norge som ligger i prosjektet, herunder etablering av et fullskala anlegg med mange arbeidsplasser. Videre er støtten ment å stimulere til utviklingen av et ansvarlig næringsliv og innebærer positive forpliktelser knyttet til miljømessig og sosialt fotavtrykk samt eierstyring og selskapsledelse.

-Produksjon av rene og kostnadseffektive batterier representer etter vårt syn en av de beste mulighetene for utvikling av bærekraftig, lønnsom norsk fornybar-industri det neste tiåret, sier Tom Einar Jensen.

29. januar i år kunngjorde FREYR at det vil bli et børsnotert selskap gjennom en sammenslåing med Alussa Energy Acquisition Corp. og hente omlag 7,3 milliarder kroner i ny egenkapital for å realisere sine planer om industriell storskala battericelleproduksjon i Norge. Det sammenslåtte selskapet vil hete "FREYR Battery" når avtalen er endelig gjennomført, som forventes skje i andre kvartal i år. Aksjene i FREYR Battery vil på samme tidspunkt kunne handles på New York Stock Exchange (NYSE).

- Vi har opplevd bred støtte fra politikere, næringsorganisasjoner og det norske teknologimiljøet på lokalt og nasjonalt nivå helt fra vi startet FREYR i 2018. FREYR har gått fra å være på tegnebrettet til nå å bli en realitet ved hjelp av støtte fra mange aktører, med kapital fra finansielle og strategiske investorer som offentliggjort for et par uker siden, og sist men ikke minst ved hjelp av støtten fra Innovasjon Norge som bidro både tidlig og nå i en viktig videreutviklingsfase, avslutter Torstein Dale Sjøtveit, grunnlegger og arbeidende styreformann i FREYR.

FREYR AS har tidligere mottatt 9 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, noe som gir samlede tilskudd fra Innovasjon Norge til FREYR på 48 millioner kroner.

***

Kontakt i FREYR

Hilde Rønningsen, Director of Communications, +47 453 97 184, hilde.ronningsen@freyrbattery.com

Kontakt Innovasjon Norge

Bernt Erik Ellingsen, Spesialrådgiver, +47 905 77 277, bernt.erik.ellingsen@innovasjonnorge.no

Om FREYR AS
FREYR planlegger å utvikle opptil 43 GWh årlig produksjonskapasitet for battericeller innen 2025 og å posisjonere seg som en av Europas største battericelleleverandører. Produksjonsanleggene skal ligge i Mo i Rana industrikompleks, og vil utnytte Norges høyt kvalifiserte arbeidsstyrke og gode tilgang på lavkost, fornybar energi fra vann og vind i et friskt, klart og energisk miljø. FREYR skal levere rene, trygge, konkurranseledende battericeller med høy energitetthet til de raskt voksende globale markedene for elektriske kjøretøyer, energilagringssystemer og marineapplikasjoner. FREYR støtter klyngebaserte FoU-initiativ og utvikling av et internasjonalt økosystem av vitenskapelige, kommersielle og økonomiske interessenter for å bidra til utvidelsen av batteriverdikjeden i vår region. For mer informasjon, gå til www.freyrbattery.com.

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. For mer informasjon, gå til: https://www.innovasjonnorge.no/

Forward-looking statements

The information in this press release includes forward-looking statements and information based on management’s expectations as of the date of this press release. All statements other than statements of historical facts, including statements regarding FREYR’s business strategy, addressable market, licensing and use of 24M technology, anticipated benefits of FREYR’s technologies and projected production capacity are forward-looking statements. The words “may,” will,” “expect,” “plan,” “target,” or similar terminology are intended to identify forward-looking statements, although not all forward-looking statements contain these identifying words. FREYR may not actually achieve the plans or expectations disclosed in these forward-looking statements, and you should not place undue reliance on these forward-looking statements. Factors that may cause actual results to differ materially from current expectations, include FREYR’s ability to execute on its business strategy and develop and increase production capacity in a cost-effective manner; changes adversely affecting the battery industry; the further development and success of competing technologies; and the failure of 24M technology or FREYR’s batteries to perform as expected.

No Offer or Solicitation

This press release is for informational purposes only and shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities pursuant to the Transaction or otherwise, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which the offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended.

No Assurances

There can be no assurance that the Transaction will be completed, nor can there be any assurance, if the Transaction is completed, that the potential benefits of combining the companies will be realized.

Important Information about the Transaction and Where to Find It

In connection with the Transaction, Alussa Energy and Pubco will file relevant materials with the SEC, including a Form S-4 registration statement to be filed by Pubco (the “S-4”), which will include a prospectus with respect to Pubco’s securities to be issued in connection with the proposed business combination and a proxy statement (the “Proxy Statement”) with respect to Alussa Energy’s shareholder meeting at which Alussa Energy’s shareholders will be asked to vote on the proposed Business Combination and related matters. ALUSSA ENERGY SHAREHOLDERS AND OTHER INTERESTED PERSONS ARE ADVISED TO READ, WHEN AVAILABLE, THE S-4 AND THE AMENDMENTS THERETO AND OTHER INFORMATION FILED WITH THE SEC IN CONNECTION WITH THE TRANSACTION, AS THESE MATERIALS WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT ALUSSA ENERGY, PUBCO, FREYR AND THE TRANSACTION. When available, the Proxy Statement contained in the S-4 and other relevant materials for the Transaction will be mailed to shareholders of Alussa Energy as of a record date to be established for voting on the proposed business combination and related matters. The preliminary S-4 and Proxy Statement, the final S-4 and definitive Proxy Statement and other relevant materials in connection with the Transaction (when they become available), and any other documents filed by Alussa Energy with the SEC, may be obtained free of charge at the SEC’s website (www.sec.gov) or by writing to Alussa Energy Acquisition Corp. at c/o PO Box 500, 71 Fort Street, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands.

Abonner

Multimedia

Multimedia