FREYR og Glencore signerer avtale for levering av bærekraftig kobolt

Report this content

FREYR AS har inngått en intensjonsavtale (LOI) med Glencore International AG (Glencore) for levering av inntil 3 700 tonn bærekraftig fremstilt høykvalitets koboltmetallskåret katoder produsert ved Nikkleverk, Glencores norske virksomhet i Kristiansand.

Intensjonsavtalen følger et Memorandum of Understanding (MoU) mellom FREYR og Glencore fra 9. desember 2020. Kobolt utgjør en sentral komponent i FREYRs litium-ion battericeller (LIB), som vil bli produsert ved selskapets planlagte anlegg i Mo i Rana.

“Vi er meget tilfredse med å utvikle vårt samarbeid med Glencore, som er en verdensledende innen forsyning og resirkulering av batteriråvarer. Den endelige leveranseavtalen vil gi våre produksjonsanlegg tilgang på bærekraftig utvinnet og sporbar kobolt, raffinert ved Glencores norske virksomhet som en del av en voksende lokal verdikjede for batteriproduksjon som støtter vår felles ambisjon om avkarbonisering av energi og transportsystemer, sa Tom Jensen administrerende direktør i FREYR.

Glencore er også en av investorene som bidrar med ny egenkapital i forbindelse med FREYRs foreslåtte sammenslåing med New York Stock Exchange (NYSE)-noterte Alussa Energy Acquisition Corp. (Alussa) som ble annonsert 29. januar. Det kombinerte selskapet vil hete FREYR Battery, og det forventes at aksjene i FREYR Battery vil begynne å handle på NYSE når avtalen er endelig gjennomført, noe som forventes skje i andre kvartal i år.

Nico Paraskevas, leder for kobber- og koboltmarkedsføring i Glencore, kommenterte: “Ferdigstillelsen av intensjonsavtalen sammen med vår planlagte investering i det kombinerte selskapet styrker vårt langsiktige partnerskap. Vi ser frem til å hjelpe FREYR med å nå målet om å produsere batterier med verdens laveste livssyklus karbonavtrykk og bidra til vår ambisjon om netto nullutslipp innen 2050. "

FREYR vil å samarbeide med Glencore for å sikre standarder for ansvarlig innkjøp av kobolt som oppfyller både Glencore og FREYRs bærekrafts-standarder. Begge selskapene anerkjenner viktigheten av transparent kommunikasjon og ESG-rapportering og planlegger å samarbeide om relevant kommunikasjon om driftsmessige effekter på miljøet, karbonavtrykk, arbeidsforhold og menneskerettigheter, inkludert programmer basert på OECDs retningslinjer for due diligence for ansvarlige forsyningskjeder.

***

Om FREYR AS

FREYR planlegger å utvikle opptil 43 GWh årlig produksjonskapasitet for battericeller innen 2025 og å posisjonere seg som en av Europas største battericelleleverandører. Produksjonsanleggene skal ligge i Mo i Rana industrikompleks, og vil utnytte Norges høyt kvalifiserte arbeidsstyrke og gode tilgang på lavkost, fornybar energi fra vann og vind i et friskt, klart og energisk miljø. FREYR skal levere rene, trygge, konkurranseledende battericeller med høy energitetthet til de raskt voksende globale markedene for elektriske kjøretøyer, energilagringssystemer og marineapplikasjoner. FREYR støtter klyngebaserte FoU-initiativ og utvikling av et internasjonalt økosystem av vitenskapelige, kommersielle og økonomiske interessenter for å bidra til utvidelsen av batteriverdikjeden i vår region. For mer informasjon, gå til www.freyrbattery.com.

Om Glencore International AG

Glencore er et av verdens største diversifiserte naturressurselskaper og en stor produsent og markedsfører av mer enn 60 råvarer. Konsernets virksomhet består av rundt 150 gruve- og metallurgiske anlegg og oljeproduserende eiendeler. Med en sterk tilstedeværelse i over 35 land i både etablerte og fremvoksende regioner for naturressurser, støttes den industrielle virksomheten av Glencores globale markedsførings-nettverk. Glencores kunder er industrielle aktører som for eksempel innenfor bilindustrien, stål, kraftproduksjon, batteriproduksjon og oljesektoren. Vi tilbyr også finansiering, logistikk og andre tjenester til produsenter og forbrukere av råvarer. Glencores selskaper har rundt 160 000 ansatte, inkludert kontraktører. Glencore er stolt over å være medlem av Voluntary Principles on Security and Human Rights og International Council on Mining and Metals. Vi er en aktiv deltaker i Extractive Industries Transparency Initiative. Vår ambisjon er å være et nullutslippsselskap innen 2050.

Kontakt i FREYR
Tom Einar Jensen, CEO                                                   tom.jensen@freyrbattery.com

Hilde Rønningsen, Director of Communications              hilde.ronningsen@freyrbattery.com

Abonner