• news.cision.com/
  • FREYR/
  • FREYR og Helgeland Kraft med avtale om fornybar strømforsyning til grønn batteriproduksjon

FREYR og Helgeland Kraft med avtale om fornybar strømforsyning til grønn batteriproduksjon

Report this content

FREYR og Helgeland Kraft har signert en intensjonsavtale for levering av fornybar energi til FREYR’s planlagte 2 GW «Fast Track» pilot fabrikk for produksjon av batterier i Mo i Rana.

- Vi har hatt en god dialog med Helgeland Kraft over en lengre periode og dette er den første formelle avtalen som signeres. Helgeland Kraft vil med sin kompetanse være en viktig samarbeidspartner for FREYR og kan fremover bidra sterkt i realiseringen av det som kan bli Nord-Norges største industrietablering på flere tiår, sier Torstein Sjøtveit, arbeidende styreformann i FREYR AS.

- Vi er svært godt fornøyde med å inngå en intensjonsavtale for levering av 100% fornybar strøm til FREYR’s planlagte pilotfabrikk som vil ha et årlig strømforbruk på ca. 200 GWh. Vi skal tilby FREYR globalt konkurranse-dyktige priser basert fullt og helt på bærekraftig produsert strøm, sier Eivind Mikalsen, konsernsjef i Helgeland Kraft.

- Over de siste 10 årene har Helgeland Kraft vært med på å utvikle ca. 450 GWh med ny fornybar vannkraft fra Helgeland. For oss er det svært positivt at langsiktige industrielle aktører som FREYR etablerer seg og tar i bruk denne nye kraften. I tillegg har FREYR som mål å produsere verdens mest miljøvennlige batterier, noe som sammenfaller veldig bra med vår posisjon som produsent og leverandør av fornybar energi, fortsetter Mikalsen.

FREYR vil kjøpe opprinnelsesgarantier fra vannkraftverkene på Helgeland for sitt forbruk. Dette er med på å bidra til at FREYR kan eliminere CO2-fotavtrykket i sin produksjon av verdens mest miljøvennlige batterier.

Fornybare Helgeland

- Den planlagte pilotfabrikken er en stor industriell satsing i seg selv. Den er imidlertid kun et første steg og FREYR ser frem til å utvide samarbeidet med Helgeland Kraft og andre lokale og nasjonale kraftaktører for leveranser av kraft til selskapets fullskala gigafabrikk. Denne vil være avhengig av et årlig strømforbruk på opp mot 3,000 GWh med fornybar strøm, ifølge Sjøtveit. 

Helgeland-regionen er i dag et overskuddsområde for fornybar energi og Mo i Rana er derfor et attraktivt område å etablere seg i for kraftkrevende industri hvor fokus på miljø, lave kraftkostnader og leveransesikkerhet er unike konkurranse-fortrinn. FREYRs gigafabrikk vil skape behov for ytterligere utvikling av ny fornybar energi i regionen for å sikre kontinuerlig tilgjengelighet grønn kraft til globalt konkurransedyktig priser.

- Dagens krafttilgang på Helgeland og potensialet for mer fornybar elektrisitet er en av hovedårsakene til at FREYR valgt å etablere seg i Mo i Rana. Rana kommunes posisjonering som «Norges Grønne Industri-hovedstad» støtter selskapets forventning til den lokale vilje og evne til etablering av ny grønn kraftproduksjon for å møte de ytterligere kraftbehovene FREYR og annen virksomhet vil ha over tid. Det vil være avgjørende for å oppnå langsiktige stabile priser og leveransesikkerhet til både husholdninger og industri i området. Dette er bunnsolid grønn industripolitikk og et eksempel til etterfølgelse, sier Sjøtveit.

- En av de viktigste måtene vi kan nå de globale klimamålene på er å skape basis for omfattende elektrifisering av transport basert på fornybar energi. Dette vil kreve en enorm utvikling globalt av ny sol-, vind- og annen grønn energi. Norge generelt og Nord-Norge spesielt har her en unik mulighet til å ta ledelsen globalt i utvikling av ny fornybar energi som vil være spesielt attraktivt i kombinasjon med etablering av ny energi-intensiv virksomhet, avslutter Sjøtveit.

- For at Helgeland skal sikre sin konkurransekraft i fremtiden er det viktig at vi fortsetter utviklingen av vår kraftproduksjon og jobber for gode rammebetingelser for ytterligere fornybar kraftproduksjon i regionen, sier Eivind Mikalsen.

 

Kontaktinformasjon

Helgeland Kraft AS:
Eivind Mikalsen, CEO, Phone +47 905 23 537, eivind.mikalsen@helgelandkraft.no

FREYR AS:
Tom Einar Jensen, Chief Executive Officer, tom.jensen@freyrbattery.com
Hilde Rønningsen, Director of Communication, hilde.ronningsen@freyrbattery.com 

 

Om FREYR
FREYR er et norsk selskap som planlegger en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Rana og Nesna i Nordland. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter.