• news.cision.com/
  • FREYR/
  • FREYR signerer MoU med Scatec for leveranser av battericeller til kostnads-optimaliserte energilagringssystemer

FREYR signerer MoU med Scatec for leveranser av battericeller til kostnads-optimaliserte energilagringssystemer

Report this content

FREYR og Scatec ASA har inngått et Memorandum of Understanding (MoU) for fremtidige leveranser av kostnadseffektive battericeller med høy energitetthet for bruk i kostnadsoptimaliserte energilagringssystemer kombinert med solkraft. Battericellene vil bli produsert på FREYRs litium-ion battericelle anlegg (LIB) under utvikling i Mo i Rana, Norge.

Under avtalen vil Scatec støtte FREYR i utviklingen av energilagringssystemer (ESS) med høyere energitetthet, økt sikkerhet og lavere kostnader sammenlignet med lagringssystemer basert på konvensjonelle litium-ion battericeller.

Med forbehold om at FREYR oppfyller spesifikke tekniske og kommersielle krav, har Scatec til hensikt å bestille battericeller for bruk i prosjektleveranser, inkludert i selskapets ferdigmonterte containerbaserte Release løsninger.

-FREYR og Scatec vil jobbe sammen for å redusere kostnadene for ESS og for å støtte en bred distribusjon mot både nettbaserte og frittstående systemer. Dette inkluderer å søke nye måter for å redusere de totale lagringskostnadene, der FREYRs miljøvennlige, kostnadseffektive battericeller vil bli kombinert med andre optimaliseringer for å oppnå ytterligere kostnadsbesparelser på systemnivå, sier Tom Einar Jensen, administrerende direktør i FREYR.

Scatec er en uavhengig integrert produsent av fornybar kraft, som leverer rimelige og raskt innstillbare løsninger for bærekraftig ren energi over hele verden. Scatec er en langsiktig utvikler, bygger, eier, driver og vedlikeholder av solkraftanlegg som lager fornybar energi som samlet har installert mer enn 1,6 GW med kapasitet. Selskapet har for tiden totalt 1,9 GW i drift og under bygging på fire kontinenter.

-Kostnadseffektiv batterilagring vil øke penetrasjonen av fornybar kraft betydelig i elektrisitetsmarkeder over hele verden. Teknologi- og produktutvikling for energilagring er viktig for å styrke og diversifisere tilgangen til kostnadsdyktige batterier. Som løsningsleverandør med batteriteknologi inkludert i våre prosjekter, er vi glade for å støtte innovasjon og utvikling som kan gi rimeligere og mer pålitelige løsninger for våre kunder. FREYRs ambisjon om å produsere batterier basert på norsk lavkost og ren vannkraft er etter vår oppfatning spesielt attraktiv, sier Hans Olav Kvalvaag, SVP New Ventures i Scatec.

FREYR opplever betydelig interesse fra forskjellige kunder for kostnadseffektive battericeller med høy energitetthet. Nylig kunngjorde FREYR en MoU med Siemens for industrielle leveranser av battericeller til marine og stasjonære segmenter, en MoU med Elkem for langsiktig forsyning av batterimaterialer, og en rammeavtale med 24M Technologies for inn-lisensiering av en fundamentalt forbedret litium-ion celle produksjonsprosess og -plattform. Flere andre partnerskap i hele verdikjeden er i ferd og vil bli kunngjort løpende.

FREYR utvikler et initielt pilotanlegg, et skalerbart og modulært 2-25 GWh fast-track anlegg og en 32 ​​GWh giga-fabrikk for battericeller i Mo i Rana. Selskapet vil være en av de største celleprodusentene i Europa og produsere litium-ion battericeller (LIB), gjennom en partnerskapsbasert tilnærming basert på den beste teknologien tilgjengelig til enhver tid. FREYR fortsetter å utvide sin verdikjede og etablere formelle relasjoner knyttet til teknologi, råvareforsyning, utstyr og maskiner, produksjonssystemer og kunder. FREYR er også sterkt forpliktet til å støtte utviklingen av et økosystem av vitenskapelige, kommersielle og økonomiske interessenter for å utvikle nye markeder og for å møte den økende globale etterspørselen etter battericeller - produsert i Norge og Norden - på en lønnsom, ansvarlig og bærekraftig måte.

***

Om FREYR AS

FREYR er et norsk selskap som utvikler, finansierer, konstruerer og drifter anlegg for produksjon av miljøvennlige litium-ion battericeller og et nærliggende vindkraftanlegg i Mo i Rana, Nord-Norge. Selskapet skal bygge et pilotanlegg, et skalerbart og modulært 2-25 GWh fast-track anlegg og en 32 GWh gigafabrikk basert på beste tilgjengelige teknologi, verdensledende partnere og billig, fornybar vannkraft samtidig som det utvikler en 600 MW vindpark. FREYR vil levere trygge, grønne og kostnadseffektive battericeller med høy energitetthet til raskt voksende markeder for elektriske kjøretøyer, energilagring, marine- og luftfartsapplikasjoner, samt offshore-segmenter i Europa og globalt. FREYR støtter klyngebaserte FoU-tiltak og utvikling av et internasjonalt økosystem av vitenskapelige, kommersielle og økonomiske interessenter for å drive utvidelsen av batterikjeden regionen. For mer info, gå til: www.freyrbattery.com

Kontakt i FREYR

Tom Einar Jensen,CEO                                                      tom.jensen@freyrbattery.com
Steffen Føreid, CFO                                                           steffen.foreid@freyrbattery.com
Hilde Rønningsen, Director of Communications                 hilde.ronningsen@freyrbattery.com

Abonner