Klart for byggestart av pilotfabrikk i Mo i Rana

Report this content

OSLO, Norge, 19 juli 2021

Styret i FREYR Battery har besluttet å bygge den første fabrikken i Mo i Rana for produksjon av battericeller. Beslutningen om igangsettelse av den såkalte pilotfabrikken følger noteringen av FREYR på New York-børsen tidligere denne måneden der selskapet ble tilført egenkapital som muliggjør selskapets battericelleproduksjon i Norge.

Etter en periode med prosjektplanlegging, klargjøring av det valgte bygget, samt en lokal og internasjonal anbudskonkurranse for levering av utstyr og tjenester, er FREYR nå klar til å begynne byggingen av den første produksjonslinjen. Investeringsbeslutningen vil føre til tildeling av en rekke kontrakter i ukene fremover.

Byggestart av pilotfabrikken er i august 2021. Produksjonslinjen skal installeres i Mo Industripark i det som er kjent som ‘Kamstålbygget’ lokalt i Mo i Rana. Produksjonsoppstart er planlagt i løpet av andre halvår 2022 og anlegget vil være den første av fem battericellefabrikker FREYR planlegger å bygge innenfor Mo Industripark.

-Dette blir den første litium-ion battericelle produksjonsenheten i Norge i industriell skala og et viktig element i vår forretningsstrategi knyttet til tidlige leveranser, lave kostnader og bærekraftig batterier, sier FREYRs konsernsjef Tom Jensen.

-Rask utvikling av produksjonskapasitet vil være drivende for videreutvikling av kundedialogene, materialvalg og batteridesign opp mot kommersiell produksjon fra våre planlagte Gigafabrikker. Pilotfabrikken vil også gi oss en viktig treningsarena for ansatte og for prosjektteamene for de kommende fabrikkene, sier Einar Kilde, Konserndirektør Prosjekter.

Pilotfabrikken vil være basert på den amerikanske 24M-teknologien (fra MIT i Boston) for produksjon av ‘SemiSolid’ litium-ion batterier. Produksjonslinjen er designet med fleksibilitet og kapasitet til å møte en stadig økende etterspørsel fra FREYR’s kundesegmenter over hele verden. Den vil muliggjøre tidlig testing av råvarer og battericelledesign for ulike kunder. Optimalisering og testing av battericeller er en viktig del av leveransene i en kunde-kontrakt. Investeringsbeslutningen er derfor strategisk viktig for å posisjonere FREYR til å vinne langsiktige leveranseavtaler.

Investeringsbeslutningen i styret i FREYR bekrefter Norges konkurransefordeler innen batteriindustrien nemlig god tilgang til fornybar energi, relativt sett lave elektrisitetspriser, kompetente medarbeidere og nærhet til raskt voksende etterspørsel etter batterier i Europa og Nord-Amerika. FREYR gjennomførte 9 juli 2021 en sammenslåing med Alussa Energy Acquistion Corp. som ledet til børsnoteringen i New York og tilførselen av egenkapital. I tillegg bidrar ENOVA med 142 millioner kroner til finansieringen av pilotfabrikken.

FREYR’s ambisjon er å bidra til avkarbonisering av verdens transport- og energisystemer ved å produsere batterier som er kostnadseffektive, bærekraftige og av høy kvalitet. Globale klimagassutslipp må kuttes med anslagsvis 50% i løpet av de neste ni årene for at verden skal nå Parisavtalens mål om 1,5 grads gjennomsnittlig global oppvarming. FREYR mener det vil kreve rask tilgang til masseproduserte grønne batterier for bruk i kjøretøy og skip, og til lagring av fornybar energi fra sol og vind i kraftsystemene.

Det neste året vil en rekke lokale, nasjonale og internasjonale leverandører være i arbeid på Mo med å installere pilotanlegget for produksjon av battericeller. På det meste vil om lag 60 personer jobbe ved anlegget hvorav rundt halvparten vil være tilreisende for en periode på opp mot 6 til 8 måneder. Noen av disse vil komme fra Asia. Ved oppstart av produksjon ved pilotfabrikken tar FREYR sikte på å ha et team på cirka 15 personer som jobber et skift i døgnet, hvorav mange vil bringe med seg erfaring og kompetanse fra batteriproduksjon i Asia.

***

Om FREYR Battery

FREYR planlegger å utvikle opptil 35 GWh årlig kapasitet med battericelleproduksjon i Norge og ytterligere 8 GWh gjennom joint ventures i Norge og/eller i Norden innen 2025 og posisjonere seg som en av Europas største battericelleleverandører. Fem av produksjonsanleggene skal ligge i Mo i Rana industrikompleks, og vil utnytte Norges høyt kvalifiserte arbeidsstyrke og gode tilgang på lavkost, fornybar energi fra vann og vind. FREYR skal levere rene, trygge, konkurranseledende battericeller med høy energitetthet til de raskt voksende globale markedene for elektriske kjøretøyer, energilagringssystemer og marineapplikasjoner. FREYR støtter klyngebaserte FoU-initiativ og utvikling av et internasjonalt økosystem av vitenskapelige, kommersielle og økonomiske interessenter for å bidra til utvidelsen av batteriverdikjeden i vår region. For mer informasjon, gå til www.freyrbattery.com.

Forward-looking Statements

The information in this press release includes “forward-looking statements” within the meaning of Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. All statements, other than statements of present or historical fact included in this press release, including, without limitation, regarding the development, timeline, capacity and other usefulness of FREYR’s CQP and planned Gigafactories, the development and commercialization of 24M SemiSolid technology, FREYR’s manufacturing capacity relative to other market participants, and the development of customer and supplier relationships are forward-looking statements.

These forward-looking statements involve significant risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from the expected results. Most of these factors are outside FREYR’s control and are difficult to predict. Factors that may cause such differences include, but are not limited to the following: (i) FREYR faces significant barriers in its attempts to scale and commercialize the SemiSolid lithium-ion battery platform cell technology and related manufacturing processes, which may not be successful, (ii) FREYR may encounter substantial delays in the development, manufacture, regulatory approval, and launch of FREYR’s battery cells and building out of the CQP or other planned plants, which could prevent FREYR from commercializing products on a timely basis, if at all, (iii) FREYR’s licensing strategy relies heavily on 24M’s process and technology, and any disagreements with 24M may impede FREYR’s ability to maximize the benefits of its licensing strategy, (iv) FREYR may not be able to engage target customers successfully and convert such contacts into meaningful orders in the future, (v) FREYR may not be able to establish supply relationships for necessary components and materials which could prevent or delay the introduction of FREYR’s product and negatively impact its business, and (vi) substantial increases in the prices for FREYR’s raw materials and components, some of which are obtained in volatile markets where demand may exceed supply, could materially and adversely affect FREYR’s results of operations, financial conditions and negatively impact FREYR’s prospects. FREYR cautions that the foregoing list of factors is not exclusive. Additional information about factors that could materially affect FREYR is set forth under the “Risk Factors” section in documents filed by FREYR from time to time with the Securities and Exchange Commission and available on the SEC’s website at www.sec.gov.

Except as otherwise required by applicable law, FREYR disclaims any duty to update any forward-looking statements, all of which are expressly qualified by the statements in this section, to reflect events or circumstances after the date of this press release. Should underlying assumptions prove incorrect, actual results and projections could different materially from those expressed in any forward-looking statements.

For media spørsmål, vennligst kontakt:

Hilde Rønningsen, Director of Communications  

hilde.ronningsen@freyrbattery.com

Tel: (+47) 453 97 184

Abonner