Avholdt ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt oversendes protokoll fra dagens ekstraordinære generalforsamling i Ganger Rolf ASA

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Ganger Rolf ASA har i dag enstemmig godkjent styrets forslag til utbytte på kroner 7,20 per aksje. Utbyttet antas utbetalt tirsdag 6. januar 2009 til de registrerte aksjonærer i selskapet på generalforsamlingsdatoen. Fra og med mandag 22. desember 2008 handles aksjene eksklusiv utbytte.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker