Avholdt Generalforsamling

Vedlagt oversendes protokoll og presentasjonsmateriale fra dagens ordinære generalforsamling i Ganger Rolf ASA Generalforsamlingen i Ganger Rolf ASA har i dag godkjent årsregnskap og årsberetning for Ganger Rolf ASA og konsernet for 2008, samt styrets forslag til utbytte på kroner 8,40 per aksje. Utbytte antas utbetalt 11.juni 2009 til de registrerte aksjonærer i selskapet på generalforsamlingsdatoen. Fra og med 29. mai 2009 handles aksjen eksklusiv utbytte. Alle beslutninger var i samsvar med Styrets forslag.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker