EX SPLITT, NYTT PÅLYDENDE OG NY BØRSPOST I DAG

Det vises til melding fra selskapet 16.05.2006.

Viser til avholdt generalforsamling i går,
31.05.2006, og dagens protokoll, noteres aksjene i Ganger
Rolf ASA ex splitt fra og med i dag, 01.06.2006. 1 gammel
aksje gir
4 nye aksjer

Nytt pålydende: NOK 1,25
Ny børspost: 50

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.