FORHANDLINGER OM SALG AV EIERANDEL I NSA

Ganger Rolf ASA (GRO) melder at selskapet er i
forhandlinger med Ofoten og Vesteraalen
Damskibsselskap (OVDS) og Troms Fylkes
Damskibsselskap ASA (TFDS) som vil kunne
innebære at selskapets eierandel på 33.33% i
Norwegische Shiffahrts-Agentur GmbH (NSA) i
Tyskland blir solgt. En avklaring er ventet i
løpet av kort tid.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.