FORSLAG OM EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE

Styret i Ganger Rolf ASA vil foreslå at selskapet
utbetaler et ekstraordinært utbytte på kr.10,00
pr. aksje.
For full informasjon se www.newsweb.noStyret i Ganger Rolf ASA har besluttet å foreslå
for selskapets generalforsamling at selskapet
utbetaler et ekstraordinært utbytte på kr. 10,00
pr. aksje. Dette bl.a på bakgrunn av en
fortsatt positiv resultatutvikling innenfor
selskapets viktigste forretningsområder og
selskapets generelt sterke finansielle posisjon.

Forslaget har vært forelagt selskapets
representantskap som har funnet å kunne anbefale
dette.

Det er derfor besluttet å innkalle til en
ekstraordinær generalforsamling den 14.
desember 2007. Forutsatt godkjennelse av
generalforsamlingen vil utbyttet bli utbetalt
primo januar 2008 til selskapets aksjonærer pr.
generalforsamlingsdato. Aksjen vil noteres ex.
utbytte fra og med 17.desember 2007.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.