FORSLAG OM EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE


Styret i Ganger Rolf ASA vil foreslå at
selskapet utbetaler et ekstraordinært utbytte
med kr. 7,90 per aksje.
For full informasjon se www:newsweb.noStyret i Ganger Rolf ASA vil foreslå at
selskapet utbetaler et ekstraordinært utbytte
med kr. 7,90 per aksje. Dette bl.a på bakgrunn
av en fortsatt positiv resultatutvikling
innenfor selskapets viktigste forretningsområder
og selskapets styrkede finansielle posisjon.
Styret understreker at dette er et
ekstraordinært forslag og minner om det ordinære
utbyttenivået som historisk har utgjort kr 1,37
per aksje (hensyntatt aksjesplitt som ble
gjennomført i juni 2006).

I tråd med dette har styret besluttet å innkalle
til en ekstraordinær generalforsamling den 15.
september 2006. Forutsatt godkjennelse av
generalforsamlingen vil utbyttet bli utbetalt
til aksjeeiere per generalforsamlingsdato.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.