FORSLAG OM EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE

Styret i Ganger Rolf ASA vil foreslå at selskapet utbetaler et ekstraordinært utbytte på kr. 7,20 pr. aksje.

Styret i Ganger Rolf ASA har besluttet å foreslå for selskapets generalforsamling at selskapet utbetaler et ekstraordinært utbytte på kr. 7,20 pr. aksje.

Forslaget har vært forelagt selskapets representantskap som har funnet å kunne anbefale dette.

Det er derfor besluttet å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling den 19. desember 2008. Forutsatt godkjennelse av generalforsamlingen vil utbyttet bli utbetalt primo januar 2009 til selskapets aksjonærer pr. generalforsamlingsdato. Aksjen vil noteres ex. utbytte fra og med 22.desember 2008.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.