FRED. OLSEN PRODUCTION AS

Fred. Olsen Production AS

Fred. Olsen Production AS, som indirekte er heleid av
Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, er i sluttfasen av
forhandlinger som vil kunne innebære en langtids kontrakt
for en enhet innenfor flytende produksjon. Det forventes
nødvendige avklaringer i løpet av april.


Fred. Olsen Production AS

Fred. Olsen Production AS, which is indirectly wholly owned
by Ganger Rolf ASA and Bonheur ASA, is in the final stage
of negotiations regarding a long term lease contract for
an FPSO unit.It is expected that relevant clarifications
will be obtained within end of April.


Kontaktperson: Per-Oscar Lund, tlf. 2234 1181/9078 0254.Oslo 4. mars
2005

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.