GJENNOMFØRING AV STERLING TRANSAKSJON

Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA har gjennomført
transaksjonen meddelt i tidligere melding av 14. mars 2005
om salg av flyselskapet Sterling til det islandske
selskapet Fons Eignarhaldsfelag hf.Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA har gjennomført
transaksjonen meddelt i tidligere melding av 14. mars 2005
om salg av flyselskapet Sterling til det islandske
selskapet Fons Eignarhaldsfelag hf.

Transaksjonen var opprinnelig basert på DKK 300 mill
kontant ved overtakelse og DKK 100 mill betalbart etter tre
år. Partene ble imidlertid enige om å gjennomføre
transaksjonen som et kontantoppgjør i form av en
engangsbetaling ved overtakelse på DKK 375 mill. Fons
overtar selskapets drift og aksjekapital med virkning fra
25. april 2005. Nåverdi og andre forhold ved omgjøringen
til en engangsbetaling, gjør at transaksjonen verdimessig
blir tilnærmet lik opprinnelig meddelt avtale.


Oslo, 25. april 2005


Kontaktperson: Harald Andresen tel. 91-13-06-20

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.