INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i
Ganger Rolf ASA, onsdag 31. mai 2006 kl. 14.00
på selskapets kontorer i Fred. Olsensgate 2,
Oslo.

Det vises til separat vedlegg på www.newsweb.noDet innkalles til ordinær generalforsamling i
Ganger Rolf ASA, onsdag 31. mai 2006 kl. 14.00
på selskapets kontorer i Fred. Olsensgate 2, Oslo

Til behandling foreligger:
1 Åpning av generalforsamlingen
2 Styrets årsberetning for 2005
3 Årsoppgjør for selskapet og konsernet
4 Anvendelse av årsresultatet
5 Deling (splitt) av eksisterende aksjer
6 Fullmakt til erverv av egne aksjer
7 Valg til representantskapet og fastsettelse
av godtgjørelse
8 Fastsettelse av styrets godtgjørelse
9 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
10 Bidrag og gaver fra selskapet 2006

For fullstendig innkalling, vennligst se separat
vedlegg på www.newsweb.no

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker