KJØP AV AKSJER

Bonheur ASA har idag den 15.08.2006 kjøpt 80.000
aksjer i Ganger Rolf ASA til en pris av kr 175
pr aksje. Etter kjøpet eier Bonheur ASA totalt
18.021.332 aksjer i Ganger Rolf, tilsvarende
49,67% av antall utestående aksjer.

Kontaktperson: Finansdirektør Mårten Lunde tlf
22341006

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.