Kjøp av aksjer

Kristin M. Olsen, nærstående til primærinnsider i Ganger Rolf ASA, har i dag kjøpt 6.400 aksjer i Ganger Rolf ASA til kostpris kr 207,00 per aksje. Etter transaksjonen er hennes totale aksjebeholdning i selskapet 6.400 aksjer.