Kjøp av aksjer

Kristin M. Olsen, nærstående til primærinnsider i Ganger Rolf ASA, har i dag kjøpt 6.400 aksjer i Ganger Rolf ASA til kostpris kr 207,00 per aksje. Etter transaksjonen er hennes totale aksjebeholdning i selskapet 6.400 aksjer.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.