KJØP AV CRUISESKIP

Fred.Olsen Cruise Lines Pte. Ltd., Singapore, som
er eiet med 50 %
hver av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, har
inngått avtale med et datterselskap av Star
Cruises Ltd. om kjøp av cruiseskipet MS Norwegian
Crown bygget i 1988 (grt. 34242) for levering
ultimo august 2006. Skipet vil i tilknytning
leveringen bli leid tilbake til selgerne for en
14 måneders periode med tilbakelevering rundt 1.
november 2007. Skipet vil først da skifte navn.KJØP AV CRUISESKIP
Fred.Olsen Cruise Lines Pte. Ltd., Singapore, som
er eiet med 50 %
hver av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, har
inngått avtale med et datterselskap av Star
Cruises Ltd. om kjøp av cruiseskipet MS Norwegian
Crown bygget i 1988 (grt. 34242) for levering
ultimo august 2006. Skipet vil i tilknytning
leveringen bli leid tilbake til selgerne for en
14 måneders periode med tilbakelevering rundt 1.
november 2007. Skipet vil først da skifte navn.

Skipet er planlagt satt inn i Fred Olsen Cruise
Lines` operasjon tidlig i 2008 etter
gjennomføring av en oppgradering. Ferdig
oppgradert har prosjektet en kostnadsramme på USD
130 millioner.

Etter gjennomføring av kjøpet vil Fred. Olsen
Cruise Lines` flåte bestå av fem skip som i
tillegg til nyervervet inkluderer skipene
MV Black Prince, MV Black Watch, MV Braemar og MV
Boudicca.


Kontaktpersoner:
Man. dir. Mike Rodwell, Fred. Olsen Cruise Lines
Tlf. + 44 1473 292200
Finansdirektør Mårten Lunde, Fred. Olsen &
Co., tlf. 22 34 10 00

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.