KJØP AV EGNE AKSJER

Ganger Rolf ASA har kjøpt 200.000 egne aksjer til kurs NOK 207, - per aksje. Total beholdning av egne aksjer er etter dette 1.263.250 aksjer til gjennomsnittlig kostpris NOK 228,03 per aksje.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.