KJØP AV EGNE AKSJER

Ganger Rolf ASA har kjøpt 200.000 egne aksjer til kurs NOK 207, - per aksje. Total beholdning av egne aksjer er etter dette 1.263.250 aksjer til gjennomsnittlig kostpris NOK 228,03 per aksje.