KOMMENTARER TIL SPEKULASJONER

På bakgrunn av en analyse datert 16 august 2006
av et norsk meglerhus som spekulerer i en mulig
sammenslåing av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA,
vil selskapene opplyse at det ikke foreligger
noen slike planer.

Kontaktperson: Finansdirektør Mårten Lunde,
tlf: 22341006

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.