KONTRAKT FOR VIND INSTALLASJONS SKIPET ”BRAVE TERN”

 

Et datterselskap av Fred. Olsen Windcarrier AS, som er indirekte eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har med enkelte forbehold inngått kontrakt for transport- og installasjonsskipet for offshore vindturbiner ”Brave Tern” med Vestas Offshore Germany Gmbh. Kontraktens faste periode er seks måneder pluss 3 x 1 måneders opsjoner. Planlagt oppstart er mai 2013. Brave Tern er for tiden under bygging ved Lamprell skipsverft i Dubai og planlagt levering er i 2. kvartal 2012.

For ytterligere informasjon kontakt Tor Erik Andreassen på 22341151 eller 47655591.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.