KONTRAKTSINNGÅELSE FOR LISTA VINDKRAFTVERK

Lista Vindkraftverk AS, et heleid datterselskap av Fred. Olsen Renewables AS, som er eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har tildelt kontrakten for anleggs- og elektrotekniske arbeider for Lista Vindkraftverk i Vest-Agder til Veidekke Entreprenør AS. Dette markerer starten på byggingen av Lista Vindkraftverk. Kontrakter for vindturbiner og øvrige leveranser planlegges inngått i løpet av mai måned. Byggeperioden vil være nærmere to år, og den første kraften fra anlegget vil etter planen produseres i fjerde kvartal 2012.

Lista Vindkraftverk vil omfatte 31 vindturbiner, og vil produsere nok kraft til å forsyne 12.000 hustander. Den samlede investeringen er estimert til ca. 900 mill kroner, hvorav 388 mill kroner dekkes gjennom investeringsstøtte fra Enova.

Kontaktperson: Torger Lien, administrerende direktør, tlf. (+47) 918 88 112

 

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.