MELDEPLIKTIG KJØP AV AKSJER

Ganger Rolf ASA - Meldepliktig kjøp av aksjer

Mårten Lunde, finansdirektør i Fred. Olsen & Co., kjøpte
14. mars 3000 aksjer i Ganger Rolf ASA til kurs 365,-.
Hans samlede beholdning etter dette kjøpet er 10.600 aksjer.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.