Oceanlink Ltd.

First Olsen Ltd., som er eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har besluttet å ville garantere en planlagt aksje emisjon i Oceanlink Ltd. på USD 30 mill. First Olsen Ltd. eier i dag ca. 57.7 % av de utestående aksjene i Oceanlink Ltd.. Formålet med emisjonen er å styrke Oceanlinks finansielle stilling bl.a. hensett til den vanskelige markedssituasjonen for selskapets shipping aktiviteter. Emisjonen er planlagt rettet mot First Olsen Ltd. med et etterfølgende nedsalg til selskapets øvrige aksjonærer basert på deres nåværende aksjebeholdning. Emisjonskurs er planlagt satt til USD 0.30. Samtidig med nedsalget legges det opp til at First Olsen Ltd. gir et tilbud til alle Oceanlinks øvrige aksjonærer om kjøp av deres aksjer for USD 0.45 pr. aksje som alternativ til å tegne seg i nedsalget. Oceanlink Ltd. driver en flåte på 15 kjøleskip, hvorav 10 skip er på langsiktig bareboat charter til koreanske befraktere. Videre driver selskapet 4 ankerhåndterings fartøyer bygget i 1983/84 og et containerskip på 1100 teu bygget i 1985. Oceanlink Ltd. hadde i 2008 et resultat før skatt på USD 2.8 millioner inklusive salgsgevinster på USD 16.9 mill. For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør i First Olsen Ltd. Per-Oscar Lund, tlf 22 34 11 81/ 907 80 254

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.