OCEANLINK LTD - RETTET EMISJON

Oceanlink Ltd., Bermuda , som Bonheur ASA og
Ganger Rolf ASA, indirekte (gjennom First Olsen
Ltd.) eier med ca 57% , har gjennomført en
rettet emisjon med 2 millioner preferanseaksjer
til kurs NOK 19.85. Aksjene gir rett til 7%
utbytte i 3 år samt innløsning til tegningskurs
etter 3 år.Oceanlink Ltd., Bermuda , som Bonheur ASA og
Ganger Rolf ASA, indirekte (gjennom First Olsen
Ltd.) eier med ca 57% , har gjennomført en
rettet emisjon med 2 millioner preferanseaksjer
til kurs NOK 19.85. Aksjene gir rett til 7%
utbytte i 3 år samt innløsning til tegningskurs
etter 3 år.

Etter plasseringen eier First Olsen Ltd. ca
49.5% av aksjene i Oceanlink Ltd. Totalt
utestående antall aksjer etter emisjonen er
14.675.216.

Oceanlink Ltd. kontrollerer 3 kjøleskip, et
ankerhåndteringsfartøy og ett containerskip.

For ytterligere informasjon vg. ta kontakt med
adm. dir., Per-Oscar Lund, tlf. 22341181 /
9078 0254

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.