OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2006

Offentliggjøring av resultat for 3. kvartal 2006
for Ganger Rolf og Bonheur
I forbindelse med offentliggjøring av
konsernenes resultat for 3. kvartal 2006,
inviteres det til felles presentasjon onsdag 1.
november kl 09:00 i Fred. Olsen & Co.`s lokaler
i Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Påmelding til Sissel Walum, e-post
sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34
10 31 innen tirsdag 31. oktober kl 1600.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.