Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Ganger Rolf ASA ble avholdt i dag, torsdag 26. mai 2011.  Alle forslag på agendaen ble behandlet og vedtatt i samsvar med innkallingen som ble sendt Oslo Børs den 6. mai 2011. 

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og styrets årsberetning 2010 for selskapet og for konsernet, samt styrets forslag til utbytte med kr 8,40 per aksje.  Ubyttet antas utbetalt ca 19. juli 2011 til aksjonærer registrert som aksjeeiere på datoen for generalforsamlingen. 

Fra og med 27. mai 2011 handles selskapets aksjer eksklusiv utbytte.

Vedlagt følger protokoll og presentasjon fra generalforsamlingen.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker