PLASSERING AV NOK 600 MILLIONER I ET 3 ÅRS USIKRET OBLIGASJONSLÅN

Bonheur ASA har fullført plasseringen av et usikret obligasjonslån på totalt NOK 600 millioner med Ganger Rolf ASA som garantist.

Oppgjørsdato er 29. oktober 2010 og forfallsdato 29. oktober 2013. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs så snart som mulig.

Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil gå til finansiering av selskapenes generelle virksomhet.

Tilrettelegger var DnB NOR Markets.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Peter Valheim - Finansdirektør, Fred. Olsen & Co.

Telefon + 47 22 34 10 06

 

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.