Presentasjon 2. kvartal 2010

I forbindelse med offentliggjøring av resultatet for 2. kvartal 2010, inviteres det til presentasjon fredag 16. juli 2010 kl 09:00 i selskapets lokaler i Fred. Olsens gate 2, Oslo. Påmelding til Sissel Walum, e-post: sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34 10 31 innen 15. juli 2010.

 

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.