Presentasjon tredje kvartal 2008

I forbindelse med offentliggjøring av resultatet
for tredje kvartal 2008, inviteres det til presentasjon
torsdag 6. November 2008 kl 09:00 i selskapets lokaler
i Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Påmelding til Sissel Walum, e-post
sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34 10 31
innen 5. november 2008.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.