SALG AV AKSJER

Primærinnsidere i Ganger Rolf ASA, Invento AS og Quatro AS, har solgt henholdsvis 610 700 og 2 568 aksjer i Ganger Rolf ASA til kurs NOK 140, - per aksje. Invento AS og Quatro AS har etter salgene ingen aksjer i Ganger Rolf ASA

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.