SALG AV MS BLACK PRINCE

Black Prince Cruise Ltd., indirekte eiet 50% hver av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har i dag undertegnet en avtale med et venezuelansk selskap om salg av cruiseskipet MS Black Prince til en netto pris på ca. USD 2,4 millioner. Skipet skal i henhold til avtalen bli overlevert sine nye eiere i oktober 2009 etter gjennomføring av en rekke farvel-cruise for Fred. Olsen Cruise Lines.

Kontaktperson: Adm.dir. Mike Rodwell (Fred. Olsen Cruise Lines Ltd.) + 44 147 329 2250

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.