UTSKILLELSE AV FLYTENDE PRODUKSJON

Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA melder at det
50/50 eide selskapet First Olsen Ltd. har
besluttet å iverksette en prosess med sikte på
utskillelse og børsnotering av sin flytende
produksjonsvirksomhet organisert i Fred.Olsen
Production AS i løpet av første halvår 2007.
Fred. Olsen Production AS har i den forbindelse
engasjert ABG Sundal Collier som finansiell
rådgiver og tilrettelegger.
For full informasjon se www:newsweb.noBonheur ASA (`Bonheur`) og Ganger Rolf ASA
(`Ganger Rolf`) melder at det 50/50 eide
selskapet First Olsen Ltd. (`First Olsen`) har
besluttet å iverksette en prosess med sikte på
utskillelse og børsnotering av sin flytende
produksjonsvirksomhet organisert i Fred.Olsen
Production AS (`Fred.Olsen Production`) i løpet
av første halvår 2007. Fred. Olsen Production
har i den forbindelse engasjert ABG Sundal
Collier som finansiell rådgiver og
tilrettelegger.

Bonheur og Ganger Rolf har til hensikt å
videreføre sitt sterke engasjement i sektoren og
har som intensjon å opprettholde en majoritets
interesse på eiersiden. Videre ekspansjon
forventes finansiert ved en kombinasjon av
økning i egenkapitalen og lånefinansiering.

Fred. Olsen Production AS er en ledende operatør
innenfor flytende produksjon med lang erfaring
og sterk markedsposisjon i et marked
kjennetegnet av gode vekstutsikter. Fred. Olsen
Production eier og opererer 5 FPSO/FSO enheter.
Flåten vil bli utvidet med ytterligere en enhet
i 2007 gjennom ombygging av suezmax-skipet Knock
Allan til et FPSO-skip for kontrakt med Canadian
Natural Resources for operasjon i Gabon.

Mårten Lunde vil fratre sin nåværende stilling
som finansdirektør i Fred. Olsen & Co. og tiltre
som administrerende direktør (CEO) i Fred.Olsen
Production med Paal Hylin som
viseadministrerende direktør og Chief Operating
Officer (COO).

For ytterligere opplysninger ta kontakt med
administrerende direktør i First Olsen,
Per-Oscar Lund, 2234 1181/9078 0254

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.